Πληροφορίες για την Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας»

Η Πράξη αφορά στην παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής καθοδήγησης, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων 4.984 ανέργων ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στην ΔΥΠΑ και αφορά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5180754.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ.

Η πράξη υποστηρίζει ενέργειες που σχετίζονται με δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και τομείς της Εθνικής και Περιφερειακών Στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αγροδιατροφή, Ενέργεια και Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Βιομηχανία και Μεταποίηση) οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι άνεργοι, με ενεργή κάρτα ανεργίας.
 • Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 • Να είναι κάτοικοι των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά)

Στους ωφελούμενους, στο πλαίσιο της πράξης θα παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Συμβουλευτική : Επαγγελματική Συμβουλευτική Υποστήριξη μέσω 13 ατομικών συνεδριών, με στόχο την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη. Η κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 45 λεπτά και η 1η συνεδρία αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος. Η Συμβουλευτική θα πραγματοποιηθεί σε τρείς φάσεις:
  • Φάση Α: 6 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης
  • Φάση Β: 6 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
  • Φάση Γ: 1 συνεδρία μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης Η Συμβουλευτική θα γίνει είτε με διά ζώσης (face to face) με συναντήσεις Συμβούλων και ωφελούμενων, είτε εξ’ αποστάσεως με τη χρήση του Υποσυστήματος Συμβουλευτικής του Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος.
 • Κατάρτιση : Υπηρεσίες συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε 4.984 ανέργους – δυνητικά ωφελούμενους , διάρκειας 270 ωρών, σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες γνώσεις και με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελούμενων άνεργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων. Οι οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills) της θεωρητικής κατάρτισης θα αποτελούνται από θεωρητική εκπαίδευση 90 ωρών, στις ακόλουθες ενότητες: Χρήση βασικών Εφαρμογών Η/Υ Διαχείριση χρόνου (Time management) Διαχείριση άγχους Διαχείριση κρίσεων στον εργασιακό χώρο Ομαδική εργασία (Team work) Επικοινωνία Η εξειδικευμένη κατάρτιση αφορά, θεωρητική κατάρτιση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα διάρκειας 180 ωρών. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν προγράμματα κατάρτισης στα ακόλουθα εξειδικευμένα αντικείμενα:

  Α/Α

  ΠΕΔΙΟ

  ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1

  Αγροδιατροφή

  Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών & Ποιοτικών Τροφίμων και Ποτών

  2

  Αγροδιατροφή

  Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων

  3

  Περιβάλλον – Ενέργεια

  Περιβαλλοντική Διαχείριση, Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων

  4

  Περιβάλλον – Ενέργεια

  Κυκλική Οικονομία: το νέο μοντέλο ανάπτυξης, οικονομίας και διαβίωσης

  5

  Περιβάλλον – Ενέργεια

  Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια

  6

  Περιβάλλον – Ενέργεια

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

  7

  Περιβάλλον – Ενέργεια

  Διαχείριση και επεξεργασία αγροτικών και ζωικών αποβλήτων

  8

  Περιβάλλον – Ενέργεια

  Τεχνικός λειτουργίας & ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων – Βιολογικών καθαρισμών

  9

  Τουρισμός – Εστίαση

  Οροφοκόμος

  10

  Τουρισμός – Εστίαση

  Υπάλληλος επισιτιστικού τομέα (Σερβιτόρος – Τραπεζοκόμος)

  11

  Τουρισμός – Εστίαση

  Σύγχρονη μαγειρική τέχνη παραδοσιακής και μεσογειακής διατροφής

  12

  Τουρισμός – Εστίαση

  Υποδοχή / Ποιοτική Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείων και μικρών καταλυμάτων

  13

  Βιομηχανία – Μεταποίηση

  Στέλεχος Βιομηχανικής Παραγωγής - Τεχνικός Τήρησης Προτύπων & Διαδικασιών Βιομηχανικής Παραγωγής

  14

  Βιομηχανία – Μεταποίηση

  Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

  15

  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

  16

  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης με χρήση ΤΠΕ

  17

  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Ψηφιακό μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό εμπόριο

  18

  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων

  19

  Logistics - Εφοδιαστική αλυσίδα

  Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης

  20

  Logistics - Εφοδιαστική αλυσίδα

  Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας

  21

  Logistics - Εφοδιαστική αλυσίδα

  Ασφαλής οδήγηση και μεταφορά εμπορευμάτων

  22

  Εμπόριο

  Στέλεχος εξαγωγικού και διεθνούς εμπορίου

  23

  Εμπόριο

  Πωλήσεις λιανικής

  24

  Εμπόριο

  Εξωτερικός πωλητής

  Όλα τα εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν τις εξής θεματικές ενότητες: α) Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, β) Προετοιμασία του εκπαιδευομένου για την αγορά εργασίας και γ) Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου. Κάθε Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους: 1) είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη είτε 2)με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης, είτε 3) με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης. (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
 • Πρακτική άσκηση : αφορά πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που στοχεύει στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ του ωφελούμενου μέσω της εμβάθυνσης ή απόκτησης πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σύνδεση με το προφίλ του κάθε ωφελούμενου. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα είναι 75 ώρες για κάθε ωφελούμενο.
 • Πιστοποίηση αφορά στη συμμετοχή των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο στο οποίο καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης. Η εξεταστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί είτε σε αίθουσα, είτε εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. (Ε.ΣΥ.Δ)
 • Σύνοψη Γενικών Όρων Υλοποίησης
  • Η συμβουλευτική, η θεωρητική κατάρτιση και η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 82759/29-08-2022 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προϊοντικών πιστοποιήσεων.
  • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά στο Πρόγραμμα.
  • Η ημερήσια διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.
  • Η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η διαλειμματική υλοποίηση της πρακτικής άσκησης, αναλόγως του ωραρίου λειτουργίας των επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης.
  • Η ημερήσια εκπαίδευση και πρακτική θα ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 22:00
  • Σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα συμπεριλαμβάνονται και τα διαλείμματα.
  • Δεν επιτρέπεται η θεωρητική κατάρτιση για τα προγράμματα που υλοποιούνται με τη μέθοδο της Συμβατικής /Μικτής κατάρτισης και της σύγχρονης τηλεκατάρτισης τις Κυριακές καθώς και τις επίσημες αργίες.
  • Η συμμετοχή των καταρτιζομένων στο σύνολο των Ενεργειών είναι υποχρεωτική. Όποιος καταρτιζόμενος/η ολοκληρώσει το σύνολο των Ενεργειών αλλά δεν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται να λάβει μέχρι το 70% του προβλεπόμενου εκπαιδευτικού επιδόματος.
  • Κάθε ωφελούμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι ποσοστού 10% των συνολικών ωρών κατάρτισης. Ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν καταρτιζόμενοι οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρίες, το ποσοστό επιτρεπτών απουσιών αυξάνεται στο 20% μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον καταρτιζόμενο. Το ίδιο ποσοστό ισχύει για τους καταρτιζόμενους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος έχουν αποδεδειγμένη νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, για τις εγκυμονούσες γυναίκες και για γυναίκες που διανύουν περίοδο λοχείας. Για τις περιπτώσεις αυτές ο υπεύθυνος του φορέα κατάρτισης θα πρέπει να μεσολαβήσει και να βοηθήσει τον ωφελούμενο να καλύψει τη διδακτέα ύλη, για να μπορέσει να παρακολουθήσει απρόσκοπτα τη συνέχεια του προγράμματος. Ωφελούμενοι που έχουν υπερβεί το ως άνω όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
  • Σε περίπτωση που ωφελούμενος δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό ωρών ή υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν του χορηγείται βεβαίωση παρακολούθηση και δεν δικαιούται εκπαιδευτικού επιδόματος.
  • Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Παρακαλείστε να δείτε αναλυτικά τους όρους υλοποίησης του Προγράμματος και τις υποχρεώσεις ωφελούμενων στην Πρόσκληση Ωφελούμενων, πατώντας εδώ.

 

Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο της Πράξης από εδώ.