Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ στο 2310 539817 εσωτερικό 1 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 15.00)

ΜΕ EMAIL (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση plirofories@sbeanergoi.gr

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ με επίσκεψή σας στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, στη διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 21 (Παλαιά Σφαγεία), 54627 Θεσσαλονίκη