ΕΠΕΙΓΟΝ! – Λήξη της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας» με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5180754, ο ΣΒΕ ενημερώνει τους υποψήφιους ωφελούμενους ότι μέχρι την

Παρακαλούμε πολύ να φροντίσετε να επαναμεταφορτώσετε στην πλατφόρμα της Πράξης (sbeanergoi.gr) όποιο δικαιολογητικό σας έχει ζητηθεί από την ομάδα ελέγχου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Μετά τις 11 Ιουνίου 2024 δεν θα γίνεται δεκτή καμία διόρθωση δικαιολογητικών και σε περίπτωση που κάποιο δικαιολογητικό είναι λανθασμένο ή λείπει, η αίτηση του υποψήφιου ωφελούμενου θα απορρίπτεται.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, λόγω φόρτου επικοινωνίας και ελέγχου των αιτήσεων.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να αποστείλετε email στο plirofories@sbeanergoi.gr με τις ερωτήσεις σας.